arrow

AVÍS LEGAL


1. INFORMACIÓN GENERAL


El present text conté l'avís legal (en endavant, el "Avís Legal") que ha estat elaborat en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, amb la finalitat de regular l'accés i ús al present lloc web www.atipics.cat (en endavant, la "Web").

2. DADES IDENTIFICATIVES


Les dades identificatives i de contacte del titular i responsable de la web són les que figuren a continuació:

ROOTS FOR SUSTAINABILITY S.L. (en endavant, el "Titular de la Web")
Dades registrals: Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 42.358, Folio 0033, Hoja 405129, inscripción 1ª
CIF: B-65479339
Domicili: Travessera de Dalt, 21 - Planta 01 - Puerta 02 - 08024 Barcelona - España
Email: info@atipics.cat

3. ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB


L'accés i utilització de la Web està subjecte i, en conseqüència, es regirà per tot el que disposen el present Avís Legal, sense perjudici de les condicions particulars que siguin d'aplicació a serveis concrets inclosos en la mateixa.

El mer accés i la utilització de la Web atribueix la condició d'usuari (en endavant, el "Usuari" en singular, i els "Usuaris" en plural) de la Web i comporta l'acceptació plena i sense reserves per part de l'Usuari, del total contingut de l’avís legal en la versió publicada a la Web en el moment de l'accés.

4. ACTUALITZACIÓ


Ens reservem la facultat de modificar i actualitzar la informació continguda a la Web, així com a el present Avís Legal, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, essent responsabilitat de l'Usuari revisar-les en el moment de cada accés i / o utilització, ja que, la utilització dels serveis significarà la seva acceptació en la versió de l’Avís Legal que estigui vigent en el moment d'ús o contractació.

5. OBLIGACIONS DE L'USUARI


5.1. Veracitat de la informació


L'Usuari declara i s'obliga a que tota la informació per ell subministrada en el curs de la utilització de la Web sigui certa, veraç, completa, precisa i que estigui autoritzat a divulgar-la.


5.2. Compliment de la legalitat


L'Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat amb la legislació vigent, amb el que disposa l’Avís Legal, així com amb la moral, la bona fe i l'ordre públic.

L'Usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar la Web amb fins il·lícits, contraris al que estableix l’Avís Legal, o de forma lesiva per als drets i interessos del Titular de la Web o de tercers.

El Titular de la Web es reserva el dret a suspendre, interrompre, denegar o retirar l'accés i / o utilització de la seva Web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a tot Usuari que incompleixi amb el present Avís Legal.


5.3. Responsabilitat de l'Usuari


L'Usuari haurà d'utilitzar la Web i els seus continguts sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'Usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que el Titular de la Web pugui patir com a conseqüència, directa o indirecta, de l'incompliment per part de l'Usuari de l’Avís Legal.


6. DRETS DE PROPIETAT


Tots els continguts de la Web (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, marques, logotips, noms comercials, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i software) són propietat del Titular de la Web o el Titular de la Web ha estat degudament autoritzat per al seu ús, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

7. CONTINGUTS D'ALTRES LLOCS WEB


La Web pot posar a disposició dels Usuaris enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a través de dispositius tècnics com ara, entre d'altres, enllaços d'hipertext, banners, botons, directoris i qualsevol altra eina de recerca que permeti a l'Usuari accedir a llocs web diferents de la Web o llocs web de tercers (en endavant, "Links").

La utilització de Links no implica que hi hagi dependència amb el Titular de la Web, llevat que es digui expressament el contrari, ni suposa l'acceptació, aval o recomanació per part del Titular de la Web dels continguts o serveis per ells oferts, ni garantia a l'Usuari. Per tant, l'Usuari haurà de valorar sota la seva responsabilitat la navegació als altres llocs web a través d'aquests Links, quedant el Titular de la Web exonerat de tota responsabilitat en relació amb la informació, dades, arxius, productes, serveis i qualsevol classe de material existent en les pàgines a les que s'accedeixi a través dels Links.

De la mateixa manera, tots aquells Links entre qualsevol lloc web i la Web no impliquen, per la seva mera existència, relació legal entre la Web i la web que incorpori aquests Links, així com tampoc el coneixement i acceptació per part del Titular de la Web de la seva existència i contingut.

8. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT


En la mesura que ho permeti la legislació vigent, el Titular de la Web s'eximeix de tota responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

1. De qualsevol error, supressió, retard o anomalia que es pugui produir en la transmissió i funcionament de la Web, que tinguin origen en causes de força major o fortuïta (ja siguin problemes d'internet, errors informàtics, avaries telefòniques, hackers, etc.), o que hagués estat causat per mala fe de l'Usuari.

2. De la utilització inadequada que els Usuaris puguin fer de la Web o de les webs d'enllaç, i que resultin en una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, o en altres il·lícits civils o penals.

3. De les reclamacions de tercers que es derivin de l'ús indegut per l'Usuari de la Web.

4. Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests poguessin mantenir alguna relació contractual amb el Titular de la Web.

5. De l'accés i ús de la Web a continguts no aptes, així com l'enviament de dades, per part de menors d'edat, sense el consentiment dels pares o tutors, quan la Llei així ho requereixi, sent responsabilitat dels progenitors o tutors exercir el control adequat perquè els menors al seu càrrec evitin l'accés i ús a continguts no aptes.

6. Dels errors o omissions, o desactualització dels continguts publicats a la Web.

7. De les dades falses, imprecises, incorrectes o incompletes facilitades per l'Usuari que impedeixin transmetre els productes o serveis contractats i/o contactar amb l'Usuari.


9. NUL·LITAT I INEFICÀCIA


Si qualsevol clàusula del present Avís Legal fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç subsistint en tot, la resta de clàusules i considerant la disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada, llevat que, per resultar essencial al present Avís Legal, hagués d'afectar-les de forma integral.

10. LLEI APLICABLE


El present Avís Legal, així com, totes aquelles relacions que puguin sorgir entre l'Usuari i el Titular de la Web per l'accés i utilització de la Web, s'interpretaran i regiran de conformitat amb la llei espanyola.

Política de Cookies

FOR BENEFIT INITIATIVES, S.L (d’ara endavant FOR BENEFIT) informa als usuaris que pot utilitzar cookies quan l’usuari navega per les diferents pantalles i pàgines del lloc, per la qual cosa accepta i autoritza expressament l’ús de cookies, d’acord amb la nostra política de Cookies.

Què són les cookies?

Una cookie és un arxiu de text molt petit que un servidor Web pot guardar al disc dur d’un equip per emmagatzemar algun tipus d’informació sobre l’usuari. La cookie identifica l’equip de forma única, i només pot ser llegida pel lloc Web que ho va enviar a l’equip.
Una cookies no és un arxiu executable ni un programa i, per tant, no pot propagar o contenir un virus o un altre software maliciós, ni pot tenir una longitud superior a 4.000 caràcters.

Per a què serveixen les cookies?

La utilització de les cookies té com a finalitat exclusiva recordar les preferències de l’usuari (idioma, país, inici de sessió, característiques del seu navegador, informació d’ús de la nostre Web, etc.).

Recordant les seves preferències no haurem de, per exemple, preguntar-li pel seu país cada vegada que visiti la nostra Web. Sabrem les característiques de l’ordinador que està utilitzant, així que podrem oferir-li una millor experiència de navegació. Les cookies poden ajudar al nostre lloc Web a distingir el navegador de l’usuari com visitant anterior i, així, guardar i recordar les preferències que puguin haver-se establert mentre l’usuari estava navegant pel lloc Web, personalitzar les pàgines d’inici, identificar quins sectors d’un lloc han estat visitats, o mantenir un registre de seleccions realitzades en cada perfil d’usuari.

FOR BENEFIT pot utilitzar les cookies amb l’objecte de reconèixer als usuaris que s’hagin registrat i poder oferir-los un millor servei i més personalitzat. Tanmateix, poden ser utilitzades per obtenir informació sobre la data i hora de l’última visita de l’usuari, mesurar alguns paràmetres de tràfic dins de la pròpia Web i estimar el nombre de visites realitzades, de manera que FOR BEBEFIT pugui enfocar i ajustar els serveis i promocions de manera més efectiva.

Normalment, els llocs Web utilitzen les cookies per obtenir informació estadística sobre les seves pàgines Web. Tingui en compte que recollim dades sobre els seus moviments i ús de la nostra Web com dades estadístiques, no personals.

Tipus i finalitats de les cookies

A continuació, es presenta una llista de les cookies que pot trobar al nostre lloc Web i una breu descripció de la seva finalitat. Li assegurem que cap d’elles conserva informació d’identificació personal sobre vostè. Algunes cookies personalitzen la seva visita, altres recorden les seves preferències, mentre que altres només ens proveeixen estadístiques dels visitants.

__utma: Identificació de visitants únics: Utilitzada per registrar visitants únics amb finalitats estadístiques i analítiques.

__utmb: Determinació de la sessió del visitant: Google Analytics utilitza dues cookies per establir una sessió. Si falta alguna d’aquestes dues cookies, una altra activitat inicia l’inici d’una nova sessió.

__utmc: Determinació de la sessió del visitant: Google Analytics utilitza dues cookies per establir una sessió. Si falta alguna d’aquestes dues cookies, una altra activitat inicia l’inici d’una nova sessió.

__utmz: Registre de fonts de tràfic y navegació: Utilitzat per registrar com va arribar al nostre lloc Web (per una cerca de Google, un avís, etc.) y els recorreguts que aquest segueix mentre navega pel nostre lloc. Utilitzem aquesta informació per millorar l’experiència de l’usuari en futures actualitzacions.

Salvaguardes de protecció

L’usuari pot configurar el seu navegador per acceptar, o no, les cookies que rep o perquè el navegador l’avisi quan un servidor vulgui guardar una cookie o esborrar-les del seu ordinador. Pot trobar les instruccions a la configuració de seguretat en el seu navegador Web.

L’usuari pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies utilitzades per FOR BENEFIT o qualsevol altra pàgina Web, utilitzant el seu navegador. A cada navegador l’operativa és diferent, a continuació, es faciliten els enllaços a diferents navegadors sobre com realitzar aquestes modificacions:

  • Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10

  • FireFox:support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

  • Chrome:support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

  • Safari:support.apple.com/kb/ph11920Pot a més fer ús de la secció “Ajuda” que trobarà a la barra d’eines de la majoria de navegadors per canviar els ajustos del seu ordinador. No obstant, algunes de les característiques dels nostres serveis online poden no funcionar o poden resultar més complicades d’accedir si rebutja totes les cookies.

Molts navegadors permeten activar d’una manera privada mitjançant la qual les cookies s’esborren sempre després de la seva visita. Depenent de cada navegador, aquesta manera privada pot tenir diferents noms. A baix pot trobar una llista dels navegadors més comuns i els diferents noms d’aquest “mode privat”:

  • Internet Explorer 8 i superior: InPrivate

  • FireFox 3.5 i superior: Navegació Privada

  • Google Chrome 10 i superior: Incògnit

  • Safari 2 i superior: Navegació Privada

  • Opera 10.5 i superior: Navegació Privada


Per favor, llegeixi atentament la secció d’ajuda del seu navegador per conèixer més sobre com activar el “mode privat”. Podrà seguir visitant la nostra Web encara que el seu navegador estigui en “mode privat”. No obstant, l’experiència d’usuari pot no ser òptima i algunes utilitats poden no funcionar.
FOR BENEFIT li agraeix que activi l’acceptació de cookies, això ens ajuda a obtenir dades més precises que ens permeten millorar el contingut i el disseny de la nostra pàgina Web per adaptar-lo a les seves preferències.